8.Sınıf Eğim Testleri Çöz

8.2.2.2. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir. • Eğimin her üç gösterimdeki yansımaları incelenir. Eğimin işaretinin ve büyüklüğünün anlamı üzerinde durulur. Gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 8.2.2.3 doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder. Konuyla ilgili online testleri aşağıdaki linklerden çözebilir doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. DOĞRUNUN EĞİMİ TEST-1   TEST-2 109 total views, 37 views today

109 total views, 37 views today

"8.Sınıf Eğim Testleri Çöz"

5.Sınıf Kesirler Test Çöz

KAZANIMLAR 5.1.3.1. Birim kesirleri sıralar. 5.1.3.2. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 5.1.3.3. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 5.1.3.4. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 5.1.3.5. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur.5.1.3.6. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan kesirleri sıralar. 5.1.3.7. Bir çokluğun istenen…

258 total views, no views today

"5.Sınıf Kesirler Test Çöz"

7.Sınıf Yüzde Hesapları Testleri

KAZANIMLAR 1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 2. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur. 3. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 4. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 5. Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 6. Yüzde ve faizle ilgili hesaplamalar yapar. Konuyla ilgili online  testleri aşağıdaki linklerden çözebilirsiniz. YÜZDE HESAPLARI TEST-1   TEST-2     TEST-3 92 total views, no views today

92 total views, no views today

"7.Sınıf Yüzde Hesapları Testleri"

8.Sınıf Eşlik ve Benzerlik Testleri

KAZANIMLAR 8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler. • Eş şekillerde karşılık gelen kenar uzunluklarının ve açı ölçülerinin eşit, benzer üçgenlerde ise karşılık gelen açı ölçülerinin eşit fakat kenar uzunluklarının orantılı olduğu vurgulanır. • AAA, AKA gibi üçgenlerde benzerlik kuralları özel olarak verilmez. Eş şekillerin benzer olduğu ancak benzer şekillerin eş olmalarının gerekmediği vurgulanır. • Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak yapılacak çalışmalara yer verilir. 8.3.3.2. Benzer…

1,598 total views, no views today

"8.Sınıf Eşlik ve Benzerlik Testleri"

7.Sınıf Oran ve Orantı Testleri

KAZANIMLAR: 1.Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 2. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. 3. Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. 4.Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder. 5.Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 6.Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 7.Doğru ve…

514 total views, no views today

"7.Sınıf Oran ve Orantı Testleri"

Matematik Teog Deneme Sınavı

KONULAR: √ Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. √ İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer. √ Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. √ Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar. √  Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. √ Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk…

1,758 total views, 1 views today

"Matematik Teog Deneme Sınavı"

5.Sınıf Matematik Deneme Sınavı -1

KAZANIMLAR : √  En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. √ En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. √Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir.   978 total views, no views today

978 total views, no views today

"5.Sınıf Matematik Deneme Sınavı -1"

5.Sınıf Sıklık tablosu,sütun grafiği ve ağaç şeması

KAZANIMLAR: √ Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. √ Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar veya ilgili verileri seçer; √ Veriyi uygunluğuna göre sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. √ Ağaç şeması yaparak verileri düzenler. √ Sıklık tablosu,sütun grafiği veya ağaç şeması ile gösterilmiş veriyi özetler ve yorumlar. *Bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir fakat bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur *Tek özelliğe yönelik süreksiz…

2,354 total views, 2 views today

"5.Sınıf Sıklık tablosu,sütun grafiği ve ağaç şeması"